Home

Woningcorporaties

Marktgericht opereren en tegelijk processen optimaliseren. De markt regeert in corporatieland. De huurder is koning klant. Tegelijkertijd staan grote herstructureringen te wachten. Er is de toegenomen marktgerichtheid, met vaak een interne cultuuromslag tot gevolg. Anderzijds is er een overheid die heen en weer beweegt tussen liberalisering en regulering, maar wel consequent is in de afdrachtregeling. Waardoor de corporaties veranderen van wijkbeheerder naar vastgoedondernemer en terug. Het dwingt u te zoeken naar de optimale marktpositie. En tegelijk moet de interne organisatie zich sterk verbeteren met procesoptimalisaties van mensen en systemen.

Marktgericht opereren gelijk op laten gaan met processen optimaliseren. En toch uw positie verstevigen? Het kan. Met Youon.