Home

Cases

In kaart brengen financiële situatie en herstructurering

Gerealiseerd in 2012

Voor een vastgoedbedrijf dat al jaren rode cijfers draaide heeft Youon de actuele situatie in beeld gebracht. Geldstromen tussen BV’s en diverse klanten/leveranciers zijn duidelijk in beeld gebracht, en daarover heeft Youon adviezen uitgebracht.

In samenwerking met de huisaccountant en -advocaat hebben gesprekken met crediteuren en kredietverstrekkers plaatsgevonden. Zo is voorkomen dat de klant in staat van faillissement kwam. Deze gesprekken werden begeleid door Youon, zodat afspraken konden worden gemaakt met betrekking tot het inlopen van achterstanden.

Ook hier heeft Youon meegeholpen een klant weer gezond te maken.

Dossieronderzoek en doorrekenen financieel model

Gerealiseerd in 2012

In opdracht van een advocatenkantoor is een dossier wat al jaren sleepte onderzocht. Vorderingen en verplichtingen van het bedrijf zijn geactualiseerd, en het dossier is geïndexeerd zodat de klant snel en goed van advies kan worden voorzien. Tegelijkertijd is het financieel exitmodel dat voor de verkoop bij de oprichting was ontworpen (en naderhand na verscheidene herfinancieringen regelmatig was gereviseerd) onder de loep genomen en gecorrigeerd.

In korte tijd kon het advocatenkantoor een gedegen financieel en juridisch advies geven aan haar klant.

Youon case

Samenwerken als niet samenwerken aantrekkelijker lijkt, kan dat?

Gerealiseerd in 2011

De Rotterdamse Deelgemeenten bevinden zich in een turbulente tijd. Ieder heeft te maken met een stadsconcern met hoge verwachtingen, met veel verschillende diensten waar dienstverlening van afgenomen moet worden, met burgers en belangenverenigingen, en met de eigen organisatie waarin bestuur, beleid en burger continue aandacht vragen. En tegelijk vraagt de landelijke overheid zich hardop af of deelgemeenten wel zouden moeten bestaan. Een zeer gecompliceerde context, die dagelijks andere prioriteiten oplevert.

Binnen die context zoeken de binnen de VRD samenwerkende Rotterdamse deelgemeenten naar een beste vorm van samenwerking. Iedere deelgemeente is wezenlijk verschillend, en er zijn veel overeenkomende belangen. Complicerende factor is het te behalen onderhandelingsresultaat met concern en diensten: soms levert solo opereren meer op. Tot resultaat komen is in deze setting dan ook niet eenvoudig.

Met Youon werd in een gedegen voorbereiding de complexe realiteit gekoppeld aan wat haalbaar was binnen de korte beschikbare tijd. Met een mogelijke bonus van een samenwerking die haar momentum krijgt en langzaam maar zeker op stoom kan gaan komen.

In de heisessie werd zorgvuldig geopereerd. Aandacht voor het smalle bewandelbare spoor, de stip op de horizon binnen bereik en toch niet te hard lopen. Alle deelnemers binnenboord houden, de confrontaties niet schuwen,  steeds actiever in het contact werken aan het – inmiddels – gezamenlijke doel. Na een dag hard werken met veel plezier was het doel bereikt, en meer dan dat: de secretarissen bouwen gecommitteerd verder aan de samenwerking. Het kan!

Kan een schijnbaar ongeordend proces effectiever en efficiënter?

Gerealiseerd in 2010

Case: teamcoaching en financieel management
Honderden subsidieaanvragen ontvangen de accounthouders van de deelgemeente Delfshaven in Rotterdam. Tijdrovend werk. Voldoende grip op het proces ontbreekt. Youon krijgt de vraag het traject te stroomlijnen en fouten te minimaliseren. Met de eigen praktijk als leidraad ontwikkelt Youon, samen met het team, een nieuwe werkmethodiek die tijd bespaart en kosten verlaagt. Resultaat: een team dat subsidies sneller, slimmer en efficiënter afhandelt. Eindelijk wordt er weer samengewerkt. Opvallend is ook het vermogen van het team om zich aan te passen en te versterken. Het kan!

Youon case

Kan een afdeling die als los zand opereert klantgerichter werken?

Gerealiseerd in 2009

Case: klantgericht werken
In de facilitaire dienst van de deelgemeente Delfshaven in Rotterdam werken medewerkers met verschillende opleidingsniveaus in uiteenlopende functies. Een tekort aan sturing ging ten koste van de dienstverlening aan de rest van de organisatie, de klant. Parallel aan een reorganisatie van de gehele dienst initieerde Youon een ontwikkelingstraject. Middenin het traject werd een afdelingsmanager benoemd. Daardoor kreeg Youon ook de opdracht team en manager effectief te laten samenwerken. Binnen enkele werksessies werd een omslag bereikt. Producten en onderlinge verwachtingen werden helder, met een betere dienstverlening aan klanten als gevolg. Het kan!

Kan een reorganisatie ook zonder de gebruikelijke hobbels en horden?

Gerealiseerd in 2010

Case: management development traject
Opmerkelijk project voor deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek in Rotterdam: eerst een reorganisatie doorvoeren, daarna kijken welke vorm van aansturing gewenst is. Het is ook de Youon-aanpak: eerst de productie, dan de structuur, dan de aansturing en dan de facilitering. Om het management meer aansluiting te geven bij de veranderende organisatie presenteert Youon een ontwikkelingstraject, gericht op krachtdadig leiderschap voor team en individu. Het ‘nieuwe’ team staat daardoor middenin de veranderingen, met een zelfkritische blik. Taken zijn helder verdeeld, de samenwerking is gestroomlijnd. Door het professioneler opereren van het team krijgt de gehele organisatie een impuls. Het kan.

Youon case