Home

Maarten Janssens

Een nieuw initiatief als Youon lanceren kán niet zonder jarenlang in de keuken te hebben gekeken van prominente consultancybureaus. Oprichter Maarten Janssens werkte voorafgaand aan de oprichting van Youon voor grote adviesbureaus.

Hij raakte ervan overtuigd dat organisatieproblemen niet vanuit theoretische modellen moeten worden benaderd, maar vanuit een praktijkgerichte invalshoek. Alleen op die manier kun je de verbinding blijven leggen met managers en medewerkers.

Deze benadering, gepaard met de scheefgroei die de markt ontwikkelde tussen prijs en prestatie leidde tot het idee voor Youon. Dit bureau, dat het net even anders doet, maakt eigen ervaring en die van gelijkgestemde consultants breder beschikbaar door middel van een organisatie met een landelijk bereik en een professioneel imago.

Een organisatie ook, die opdrachtgevers maximaal betrekt bij het proces, de ondernemer in de consultant stimuleert en de continuïteit garandeert voor een onderscheidende propositie: seniorniveau voor 100 euro.

Hoe ik dat doe? Door een combinatie van bevlogenheid, expertise en ondersteunende techniek. Graag vertel ik daar meer over aan de hand van uw concrete situatie.

Expertise van Maarten Janssens:
Helpen bij het ontwikkelen van uw toekomstbeeld en de praktische uitwerking daarbij; oplossen van bedrijfskundige, bedrijfseconomische en ICT-gerelateerde vraagstukken; coachen van mens, management en organisatie.