Home

Waardering

Met de VRD in korte tijd tot resultaat komen is gezien de context, de complexiteit en alle belangen niet eenvoudig. De heren van Youon hebben mijn verwachtingen meer dan waargemaakt!

– Anton van Leeuwen, voorzitter secretarissenoverleg Rotterdamse Deelgemeenten

Maarten Janssens heeft naast zijn Youon werkzaamheden nog andere kwaliteiten. Van zijn uitstekende muzikale vermogen, als pianist en producer, hebben wij van Theatergroep GLUNDER dankbaar gebruik gemaakt tijdens cd opnames in de Audioworkx Studio in Hoogeloon.

Door de diversiteit in opvatting, creativiteit, achtergrond, ervaring en talent van de muzikanten in GLUNDER leek het proces van het opnemen van een cd een waar huzarenstuk te gaan worden. Maarten heeft deze groep echter unaniem voor zich weten te winnen door zijn overtuigende muzikale vaardigheden, én zijn vermogen om een groep tot één geheel te smeden. Dat de groep in relatief korte tijd tot een schitterend eindproduct is gekomen, zonder dat er een onvertogen woord is gevallen, is vrijwel uitsluitend aan Maarten te danken. Daar zijn wij van GLUNDER bijzonder van onder de indruk.

De benadering van Maarten en zijn vermogen om één geheel van een diverse groep te maken moeten in het bedrijfsleven van onschatbare waarde zijn. Voor GLUNDER was dat het in ieder geval wel.

– Rob van Holten, manager Glunder

Youon testimonial

De kennismaking met de adviseurs van Youon stond in schril contrast met de voorstellen van anderen. Geen gelikte presentatie hoe de organisatie in 10 stappen weer op orde was maar een confronterende spiegel voor het MT. Vanaf dat moment is Youon de sparringpartner van het MT geworden en is het MT gaan groeien en steeds meer gericht op samenwerken. Youon faciliteerde de relatieontwikkeling tussen MT en medewerkers, heeft het MT in zijn kracht laten komen en in staat gesteld de medewerkers hierin te begeleiden.

De ontwikkeling is sindsdien niet meer gestopt, medewerkers zijn ondernemend, flexibel, in staat in ketens te denken, betrokken en er is een groot vertrouwen in elkaar. Uiteindelijk is dit een gezonde voedingsbodem geworden voor een zeer robuuste relatie met de klanten.

– Bert Uyterlinde, manager bij SDR Rotterdam

Het is verrassend en inspirerend werken met Youon. Een voorbeeld? Toen Youon mij vroeg samen te werken, moest ik een beeld meenemen dat voor mijn gevoel paste bij de doelstelling van een veranderproject. Dat was spannend, maar er ontstond wel een boeiend gesprek. Zo begon onze samenwerking. Er zijn altijd duidelijke doelen en een plan van aanpak voor interventies. Youon neemt de tijd om zaken goed waar te nemen en stelt steeds de vraag of we wel de juiste dingen aan het doen zijn. Daardoor wijzigen plannen regelmatig en is het ook hard werken. Maar er is ook tijd voor persoonlijke reflectie: hoe staan wij erin en hoe andere medewerkers? Dat is intensief, maar ook effectief. Hoe ik Youon in één woord zou beschrijven? Veranderkunstenaars vind ik wel een goed woord.

– Eva Velmans, consultant

Youon testimonial

Het streven van Youon is altijd een klant zichzelf sterker te laten maken. Waar zit de kracht van de eigen medewerkers? Als procesbegeleider namens Youon ben jij er om die krachten naar boven te krijgen en te benutten. Het is verleidelijk hoor, om als alwetend adviseur te vertellen hoe het moet. Dat verwacht een klant in eerste instantie vaak. Maar klanten zijn veel beter af als ze zelfstandig hun verbeteringen kunnen doorvoeren. Ja, dat vraagt geduld. En ook lef. Een klant maakt dat niet mee, dat een adviseur zoveel vraagt. Die denkt misschien wel: snapt die adviseur het wel? Maar als ze eenmaal op eigen kracht veranderingen in gang zetten, dan zie je de trots bij de medewerkers. ‘Samen werken’ is het devies. Natuurlijk ben je expert en lever je kwaliteit. Maar waar het uiteindelijk om gaat, is dat die organisatie verder kan als jij weg bent.

– Astrid van Hout, coach en procesbegeleider